Đố kỵ và yêu

.

Tật đố tâm dữ ngã ái nhĩ
Phi Pháp Thâu Xuất / Yusan

(hiện đại, giới giải trí, 1vs1, h.e)

tumblr_nmyjbjhxad1sj90vgo1_1280

.

*E/N: 

– Truyện chủ công ngôi thứ nhất, mạch truyện chậm rãi nhẹ nhàng, đừng để cái tag giới giải trí đánh lừa <(“)
– Hết thời công x đương hồng thụ, bẻ thẳng thành cong =w=
– Truyện không ngược, đa phần các nhân vật đều là người hoà thiện khoan dung, không có phản diện (này là lời tác giả).

.

mục lục

1 /2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30

31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40

41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

.