30 ngày làm gay

Tên gốc: Hiệp nghị giảo cơ 30 thiên

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Thể loại: đam mỹ, hài hài, tưng tửng, sến lụa =)), 1×1, HE

Biên tập: Yusan, Nami Chan

.

7

.

*Note:

– Bản dịch dành tặng Nou cưng :-* Cho anh và vì anh :”>

– Ảnh minh họa được lấy từ yaoi Junketsu Drop của tác giả Watarumi Naho.

KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Làm ơn đi, dù có chuyển đổi thế nào thì đây không thể nào là idol của các bạn được đâu.

.

.

.

MỤC LỤC 

Giới thiệu

Chương 01 – Chương 02 – Chương 03 – Chương 04 – Chương 05

Chương 06 – Chương 07 – Chương 08 – Chương 09 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

~

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

~

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63

.

30 ngày và những thứ liên quan

Kịch truyền thanh

Download (word, wattpad, ebook)

.

Hết.

.

.